پشت پرده ارتباط FATF با وزارت خزانه‌داری/FATF بخشی از بدنه اتاق جنگ اقتصادی آمریکاست

پشت پرده ارتباط FATF با وزارت خزانه‌داری/FATF بخشی از بدنه اتاق جنگ اقتصادی آمریکاست

مقامات وزارت خزانه داری آمریکا به هیچ وجه FATF را جدا از ساختار اتاق جنگ اقتصادی آمریکا نمی بینند، بلکه نقش آن را در کنار سایر ارکان و قوانین این وزارت خانه برای جنگ اقتصادی آمریکا علیه دشمنانش تعریف می کنند.

پشت پرده ارتباط FATF با وزارت خزانه‌داری/FATF بخشی از بدنه اتاق جنگ اقتصادی آمریکاست

پشت پرده ارتباط FATF با وزارت خزانه‌داری/FATF بخشی از بدنه اتاق جنگ اقتصادی آمریکاست

مقامات وزارت خزانه داری آمریکا به هیچ وجه FATF را جدا از ساختار اتاق جنگ اقتصادی آمریکا نمی بینند، بلکه نقش آن را در کنار سایر ارکان و قوانین این وزارت خانه برای جنگ اقتصادی آمریکا علیه دشمنانش تعریف می کنند.

روسیه: توافقات سوچی، نتیجه مذاکرات مسکو، دمشق و نیروهای کرد سوری است

روسیه: توافقات سوچی، نتیجه مذاکرات مسکو، دمشق و نیروهای کرد سوری است

معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه توافقات روسیه-ترکیه، نتیجه مذاکرات غیرعلنی مسکو، دمشق و نیروهای کرد سوری است، گفت: در مسکو امیدوارند خروج نظامیان کرد از مناطق مرزی ترکیه داوطلبانه و بدون زور انجام شود.

آخرین اخبار