پیشنهادات اصلاح مسکن به روحانی

پیشنهادات اصلاح مسکن به روحانی

به گزارش خبرگزاری موج خبری، در نامه رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان به حسن روحانی رئیس‌جمهوری آمده است؛ « همانطور که استحضار دارند هنگام رکود اقتصادی، ظرفیت تمامی کارخانه‌های تولیدی کشور کاهش داده می شود،‌زیرا بازار که متاثر از تناسب درآمد جامعه است رو به کاهش می‌گذارد و در نتیجه در آمد دولت نیز با کاهش

آخرین اخبار